Hernieuwd vertrouwen

Op zondag 9 oktober werd er in de Grote Kerk van Vianen een mottodienst gehouden met als thema ‘Hernieuwd vertrouwen’

Samen met de jongeren van PKN-Vianen mocht ik deze dienst vanuit mijn bed organiseren. Hennie Weijers, jeugdwerker en ouderling, werkte ook aan deze dienst mee.

Drie jongeren hebben tijdens de overdenking openhartig gesproken, onder andere de mooie woorden: “We lijken ons soms enkel zorgen te maken om de toekomst in plaats van om elkaar. Door onze kwetsbaarheid te tonen, kunnen we in onze kracht gaan staan. De toekomst van de kerk begint vandaag.”

Klik hier om mijn gebed te lezen…

Lieve God,

We danken U voor het vele goede dat er in onze gemeente gebeurt. Vaak in stilte en zonder dat we beseffen hoe kostbaar het is. Geef dat we elkaars kwaliteiten waarderen en samen aan onze toekomst blijven bouwen. En dat de plannen voor ons Huis van de Gemeente mogen uitgroeien tot een warm thuis.

We danken U voor onze jongeren. Voor hun enthousiasme en inzet, voor hun openheid en eerlijkheid en voor hun frisse kijk. Geef dat we hen meer dan ooit ruimte geven om hun stem te laten klinken.

We danken U voor onze oudere jongeren die weliswaar vaak niet meer zo kerkelijk betrokken zijn, maar hun verlangen naar geloof, hoop en liefde niet hebben opgegeven. Geef dat ook zij zich gehoord en welkom voelen.

We danken U voor onze ouderen. Voor hun wijsheid en ervaring en voor de vragen en twijfels die ook zij soms delen. We bidden U dat zij hun vertrouwde liederen mogen blijven zingen.

We danken U dat U in deze veranderende wereld zichzelf bent gebleven. Trouw tot in eeuwigheid. En bidden U dat wij ons ware gezicht durven tonen, ieder op onze eigen manier.

We bidden U voor mensen die onder een echtscheiding lijden. Geef dat zij durven zeggen: ik red het niet meer. En mensen ontmoeten die zonder oordeel luisteren.

We bidden U voor wie ziek is of moet leven met beperkingen. En om nieuwe moed voor dhr. Joop van Santen en zijn gezin. Geef dat hij na zijn ingrijpende hartoperatie voorspoedig mag herstellen. We voelen ons machteloos door het plotselinge overlijden van dhr. Cor Roza. Wat een verdriet voor zijn vrouw, voor Olaf en Angelique en hun familie. Wilt U hen met de kracht van uw liefde nabij zijn. We bidden U voor mensen die hun man of vrouw, vader of moeder, zoon of dochter, broer of zus, opa of oma, vriend of vriendin ook zo missen. Geef dat we de namen van hun dierbaren blijven noemen en dat delen helen wordt.

We bidden U dat we de stilte meer en meer omarmen waardoor we weer thuiskomen bij onszelf, bij de ander, bij U.

Laat het nu een moment stil worden, heel stil.

…of beluister het in het filmpje hieronder.

De kerkdienst kan ook in zijn geheel teruggekeken worden op YouTube.